Odlingen

Naturligt på friland!

20170528_093906

Hela vår odling växer på friland och buskarna frodas direkt under solsken, regn och de friska vindarna på Österlen – helt naturligt helt enkelt! Bären som skördas är därmed naturligt solmogna, vilket torde vara optimalt för både smak och näringsinnehåll. Detta har vi dock inget vetenskapligt belägg för, men välmående buskar och goda bär är själva melodin i vår odlingsfilosofi…

Sorterna

Vi har i huvudsak tre sorters högväxande blåbärsbuskar; Reka, Poppins och Bluecrop. Liberty är en fjärde sort i begränsat antal buskar. Sorterna är skiljer sig lite åt i smak, utseende, mognadstid och ålder, men alla är sk amerikanska blåbär, Vaccinium corymbosum och bärmognanden (läs plockningsperioden) sträcker sig oftast från slutet av juli till en bit in i september.

Jord och gödning20160508_093935

Buskarna är planterade i torv och då de är sk surjordsväxter trivs de bäst i jordar med lågt pH-värde. För att säkerställa de bästa förutsättningarna tar vi regelbundet jord- och bladprover.

Odlingen är inte ekologiskt certifierad, men vi sköter om den som om den vore det i den mån vi kan. Vi använder inte några som helst bekämpningsmedel och allt ogräs rensas för hand. Varje buske får en liten, väl uträknad giva gödning vid två tillfällen varje vår, vilken läggs ut manuellt runt varje buske. På så sätt begränsar vi mängden och undviker eventuell övergödning.

Ogräs

Under våren och tidig sommar när naturen börjar grönska rensar vi rätt så mycket ogräs! Blåbärsbuskarna har ett tunt och ytligt rotsystem vilket gör dem känsliga för hårdhänt ogräshackning så allt görs för hand. Men med en vårrensning och en höstrensning i raderna tar vi kommandot över det som växer ”på fel ställe”.

Beskärning

20150226_092111

Varje vinter beskärs buskarna för att främja en bra tillväxt och förhoppningsvis få en god skörd till sommaren. Lågväxande och inåtväxande skott och grenar klipps bort liksom grenar som hänger ut och grenar som inte längre har så mycket knoppbildning. En upprättväxande buske med bra ljusinsläpp och med många nya friska skott är trevligt!

Blomningen

Den mest kritiska perioden under blåbärsåret är nog blomningstiden i maj. Blommorna är mycket känsliga för frost och minusgrader och kalla nätter under blomningsperioden kan skada bärsättningen och resultera i dålig skörd. I värsta fall kan hela busken vissna bort. Peppar, peppar så är det till fördel att vår odling ligger nära havet, vilket mildrar kalla vårnätter något.

Bevattning

Under varma, torra sommarperioder när det inte kommer något naturligt vatten uppifrån droppbevattnar vi buskarna från vår vattenreservoar för att undvika uttorkning. Buskarna vill helst ha det lagom fuktigt i torven.

20170908_063336