Självplock lördag 7 augusti kl. 9-11💙🌿

VÄLKOMMEN PÅ SJÄLVPLOCK AV BLÅBÄR!

LÖRDAG 7 AUGUSTI kl. 9-11


Fortfarande mycket god tillgång på bär! 🔵🌿
Förutom Reka har nu också sorterna Bluecrop och Poppins mognat och går bra att plocka!

⚈ Pris: 100 kr/kg
⚈ Ta med eget att plocka i eller köp av oss
⚈ För mer info: http://blabar.eastsoft.se/sjalvplock-2/


Varmt välkommen!🐞